ชุมพร
Mon - Sun 24 Hrs.

คำสั่ง เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ

คำสั่ง เลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
แนบท้ายคำสั่ง ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ที่ 246/2566 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566
  • ฮิต: 480